Sklep internetowy www.libro-hustawki.pl prowadzony jest przez firmę:

LIBRO Bartosz Frahn
64-700 Czarnków, Ul. Rzemieślnicza 13
NIP: 7632099841, Regon: 366719845

W niniejszym regulaminie zawarte są zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.libro-hustawki.pl, zwanym dalej Sklepem.

I. Zamówienia


1. Firma LIBRO Bartosz Frahn prowadzi sprzedaż towarów dostępnych i opisanych na stronie internetowej: www.libro-hustawki.pl za jej pośrednictwem oraz na podstawie zgłoszeń dokonywanych telefonicznie.
2. Kupujący dokonują zamówień za pośrednictwem strony internetowej po zarejestrowaniu się, podając następujące dane:
- imię i nazwisko/ dane firmy do faktury
- adres dostawy,
- adres e-mail na który przekazywana jest korespondencja ze Sklepu,
- nr telefonu kontaktowego.
3. Kupujący w zamówieniu określa:
4. rodzaj i ilość towaru,
5. formę płatności,
6. sposób wysyłki.
7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną.
8. Kupujący może dokonać zmiany danych w złożonym zamówieniu do momentu jego realizacji, przekazując je drogą elektroniczną wyłącznie z adresu e-mail podanego przy rejestracji. Ewentualne koszty powstałe w wyniku wprowadzenia zmian po tym terminie ponosi Kupujący.
9. Zamówienia obsługiwane telefonicznie oraz przez stronę internetową przyjmowane są przez całą dobę, 365 dni w roku, z wyłączeniem ewentualnych przerw związanych z usterkami technicznymi.
10. Kupujący składając zamówienie zawiera umowę kupna-sprzedaży z firmą BK LIBRO Bartosz Frahn, która potwierdzana jest poprzez paragon lub fakturę bez VAT (Vat-Zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1) dołączaną do przesyłki.
11. Zamówienia są realizowane niezwłocznie po otrzymaniu płatności na konto payU lub bankowe firmy LIBRO Bartosz Frahn za zamówiony towar wraz z kosztem przesyłki pocztowej.
12. W przypadku zamówienia z płatnością za pobraniem dokonywaną przy odbiorze przesyłki, firma LIBRO Bartosz Frahn zastrzega sobie możliwość zrealizowania zamówienia po jego telefonicznym potwierdzeniu.
13. W przypadku potrzeby uzyskania natychmiastowej wysyłki prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia w celu potwierdzenia terminu dostawy.
14. W przypadkach braku zamówionego towaru w magazynie Sklepu czas realizacji może ulec wydłużeniu do czasu wytworzenia przez nas, czas zależny od stopnia skomplikowania. Wystawienie faktury bez VAT (Vat-Zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1) na podstawie paragonu możliwe w terminie do 14 dni od daty jego wystawienia dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą oraz do 14 dni od daty wystawienia dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, pod warunkiem dostarczenia paragonu do siedziby firmy BK POLAND Bartłomiej Karoń w wymaganym terminie.

II. Płatności


1. Sklep udostępnia następujące formy płatności:
- płatność za pobraniem, uiszczana pracownikowi firmy kurierskiej przy odbiorze przesyłki
- przelew elektroniczny, bankowy lub pocztowy dokonany po złożeniu zamówienia na konto LIBRO Bartosz Frahn w Banku: Bank Zachodni BZ WBK nr: 84 1090 1391 0000 0001 3184 1988
- płatność na konto Przelewy24.pl

III. Wysyłka


1. Towary ze sklepu wysyłane są poprzez firmy kurierskie współpracujące z firmą LIBRO Bartosz Frahn, tj.: DPD.
2. Sposób dostarczenia przesyłki określony jest przez kuriera DPD w regulaminie firmy
3. Towary wysyłane są na adres Kupującego podany w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej Sklepu lub podane w zamówieniu telefonicznym.
4. Jeżeli adres dostawy jest inny niż podany w formularzu rejestracyjnym, prosimy o jego podanie w trakcie składania zamówienia lub przesłanie e-mailem na adres: Libro-sklep@wp.pl
5. W przypadku wysyłki na błędny adres dostawy wynikającej z braku informacji od Kupującego, koszty transportu za ponowną wysyłkę ponosi Kupujący.
6. Po przekazaniu przesyłki do firmy kurierskiej Sklep wysyła na adres e-mai lub numer telefonu Kupującego potwierdzenie nadania wysyłki wraz z nr listu przewozowego, który umożliwia śledzenie przesyłki ( usługi udostępnione na stronach internetowych http://emonitoring.poczta-polska.pl/).
7. Za datę wysyłki firma LIBRO Bartosz Frahn uznaje datę przekazania przesyłki do firmy kurierskiej, co zostaje potwierdzone na kopii listu przewozowego.
8. Od momentu przekazania przesyłki do firmy kurierskiej firma LIBRO Bartosz Frahn nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia przesyłki do Kupującego.
9. W przypadku nie otrzymania przesyłki przez Kupującego w przeciągu 5 dni roboczych od momentu uzyskania potwierdzenia nadania wysyłki, Kupujący proszony jest o bezzwłoczne złożenie reklamacji do:
- do Sklepu drogą telefoniczną lub elektroniczną. Sklep w imieniu Kupującego bezzwłocznie złoży reklamacje do firmy kurierskiej oraz poinformuje Kupującego o planowanym terminie dostawy lub w przypadku zaginięcia przesyłki w firmie kurierskiej o proponowanym sposobie rozwiązania reklamacji.

IV. Ceny towarów w sklepie libro-hustawki.pl


1. Towary w sklepie podawane są w złotych polskich i obowiązują do momentu złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany cen w każdym momencie bez podawania przyczyny.

V. Gwarancje, zwroty, reklamacje


1. Sklep oferuje wyłącznie towary nowe i wytwarzane samodzielnie
2. Zwrotu zakupionego towaru można dokonać w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki bez podawania przyczyny. Zwrotowi podlega wyłącznie towar nieużywany (nie noszący jakichkolwiek śladów używania). Przesyłka ze zwracanym towarem musi zawierać dokument sprzedaży. Zwrot towaru odbywa się na koszt Kupującego.
3. W przypadku błędnej realizacji zamówienia z winy firmy LIBRO Bartosz Frahn wszelkie koszty odesłania towaru i ponownej wysyłki ponosi firma LIBRO Bartosz Frahn. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
4. Towar jest objęty okresem 12 miesięczenj reklamacji. Reklamacji podlegają wyłacznie towry posiadające dokument spredaży.
5. Reklamacje rozpatrywane będą w przeciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.
6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu, fakt ten należy obowiązkowo zgłosić przewoźnikowi i spisać w jego obecności protokół uszkodzenia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe - pieniądze zostaną zwrócone Kupującemu.
7. W przypadku stwierdzenia wad produktu prosimy o informacje telefoniczną na numer: 531-762-329
8. Udzielamy gwarancji na okres 1 roku. Napraw gwarancyjnych dokonujemy na podstawie dowodu sprzedaży (faktura, paragon, karta gwarancyjna)
9. Firma LIBRO Bartosz Frahn zastrzega, że przedstawione na stronie zdjęcia należy traktować jako zdjęcia przykładowe i mogą one odbiegać co do kształtu i koloru od rzeczywistego wyglądu towaru. Nie stanowi to podstawy do uznania reklamacji.

VI. Dane osobowe


1. Rejestrując się na stronie internetowej Sklepu Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu sprzedaży.
2. W przypadku podania nieprawdziwych danych odpowiedzialność za to ponosi Kupujący.
3. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).
4. Kupujący ma prawo do wglądu, poprawiania oraz zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych, przesyłając stosowne żądane drogą elektroniczną na adres Sklepu.

VII. Postanowienia końcowe


1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do rysunków, grafik, tekstu i wszelkich treści należą do firma LIBRO Bartosz Frahn z siedzibą w Czarnkowie, i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez pisemnej zgody firmy LIBRO Bartosz Frahn.
2. Firma LIBRO Bartosz Frahn zastrzega sobie możliwość usuwania towarów z oferty znajdującej się na Sklepie oraz dokonywania wszelkich zmian w sklepie internetowym w każdym momencie i bez podawania przyczyny.
3. Firma LIBRO Bartosz Frahn zastrzega sobie, że przy opisie produktów na stronie internetowej Sklepu mogą występować błędy typograficzne oraz nieścisłości techniczne. Firma LIBRO Bartosz Frahn zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by niezwłocznie usuwać wszelkie błędy.
4. Firma LIBRO Bartosz Frahn zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany regulaminu sklepu w każdym czasie i bez podania przyczyny, informując o tym Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Sklepie.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, sprawa zostanie skierowana do Sądu właściwego dla siedziby firmy LIBRO Bartosz Frahn .